بازرگانی نجاتی در سال 1384 با هدف فرهنگ سازی در راستای مشاوره و توزیع تجهیزات دیجیتال عکاسی، تصویربرداری و آموزش تاسیس گردید.
این مجموعه با بهره گیری از نیروهای کارآمد، متعهد و ایجاد فضای مناسب خدماتی، آموزش رایگان و پوشش بیمه را ارئه می دهد.

 

بازگشت به بالا